מתמטיקה אחלה
http://mathmatics.laugh-fun.com

   * שחק במשתנים וסליידים השונים וראה איך משתנה גרף הפונקציה.. אתה יכול
  לשנות מעריך, מקדם או פרמטר..

חזרה לדף כלימטיקה..


000webhost logo