מתמטיקה אחלה
http://laugh-fun.com

   * כדי להתחיל במשחק לחץ בתוך המסגרת..השתמש במקשי החצים לתנועה.
  להסבר ראה הקובץ למטה.

* להוראות המשחק לחץ על  instructions.

חזרה לדף המשחקים..