מתמטיקה אחלה
http://laugh-fun.com

   

קישורים לאתרי מתמטיקה מעניינים

1- המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל-יסודי, הפקולטה לחינוך,
    אוניברסיטת חיפה  http://highmath.haifa.ac.il.

2- הוצאת שורש - הוצאת ספרי מתמטיקה בהנהלת מר אלי מיטב.

3- מתמטיקה בהנאה - פורום מתמטיקה בניהולו של מר אסעד סרור.

4- אתר המפמ"ר למתמטיקה: 
         http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika    

5- "קשר חם"- הטכניון :  http://kesher-cham.technion.ac.il/

6- אתר המתמטיקה- על-יסודי במחוז חיפה:  http://www.schooly.co.il/high-math

7- תוכניות הבחינה של השאלונים במבנה הצבירה:  צבירה 035001 עד 035007.

8- פורום המתמטיקה באוניברסיטת דרקסל:  http://mathforum.org/library

9- לימודים במילונית: http://www.milonit.co.il/math.htm

10- מילון מונחים בגיאומטריה:
           http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/math/index.html

11- אתר התוכנה המקצועית והפשוטה  geogebra , הקישור הוא ישירות להפעלת התוכנה
      בגרסת Applet Start כלומר כיישומון בתוך הדפדפן ללא כל התקנה, או בגרסת הורדה
      והתקנה על המחשב האישי  Web Start..

           http://www.geogebra.org/cms/iw/download

12- אתר מושקע באנגלית שבו אפשר לחשב אונליין הרבה דברים במתמטיקה כגון: אינטגראל
      מסוים ו/או לא מסוים, נגזרות, פתרון משוואות שונות, שברים, פולינומים, מספרים מרוכבים
       ומה לא!

           http://www.solvemymath.com/

13- אתר דומה ביעדים ובטכניקות לאתר הקודם: http://www.numberempire.com/

14- אתרו של פרופ' עמוס ארליך מהחוג להוראת המדעים, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב -
      באתר חומרי לימוד במתמטיקה ברמות שונות ודיונים בנושאי הוראת מתמטיקה.
       http://www.mathematicamos.co.il/he

15- האתר Learntube.co.il, אתר אשר מציע לגולשי האינטרנט תכני לימוד בנושא מתמטיקה ללא
     תשלום, שיטת הדרכה והלימוד באתר הינה דרך סרטוני לימוד. http://www.learntube.co.il/