מתמטיקה אחלה
http://laugh-fun.com

   

תודות

1- לאשתי המקסימה איה, ולילדיי: אלאא, דועאא, אחמד ואמל שתמכו בי רבות
    וגילו הבנה וסבלנות אדירה כשלא התפניתי להם בגלל עיסוקי בפיתוח האתר.

2- לחבריי הטובים מר אלי מיטב (הוצאת שורש) ולמר אסעד סרור המכונה math007
   
בפורום (מתמטיקה בהנאה) על תרומתם בהעלאת חלק מהתרגילים באתר.

3- למפקח כולל מר פריד גנאים ולמפקח מתמטיקה ד"ר אסעד מחאג'נה על עידודם
    הנלהב להעלאת האתר והמשך פיתוחו.

4- לכל חבריי מורי המתמטיקה שהעברתי להם השתלמויות בפסגות ובשלומי, ואלה
    שעברו אתי השתלמויות ואשר ייעצו לי כדי להכניס שיפורים שונים באתר, ואשר
    משובם היה בגדר הדלק המזין והמעודד להמשך פיתוח האתר עד אשר הגיע לצורתו
    הנוכחית היפה .

5- לתלמידיי החרוצים והפעילים במסגרת פורומי המתמטיקה באתר זה, על העידוד
    והמשובים מחממי הלב, על העלאת חומרים ענייניים ומועילים לחבריהם ולכל קהילת
    מבקרי האתר.

6- לגברת גאולה סבר והצוות של "המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל-יסודי,
    הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה", על עידודה ואיחוליה לעבודה פורייה לשירות
    התלמיד והמורה, ועל פנייתה לשיתוף פעולה בינינו..