מתמטיקה אחלה
http://laugh-fun.com

   

חומרי עזר 1

 חומרי עזר 1      חומרי עזר 2      חומרי עזר 3      חומרי עזר 4      חומרי עזר 5

1- מתווה לקראת תוכנית הלימודים במתמטיקה בחטיבה העליונה - תוכנית הניסוי.

2- מאגרי בחינות בגרות : מאגר 1 , מאגר 2 , מאגר 3: משרד החינוך.

3- בגרות לוחמים - חורף תש"ע  2010 - עם תשובות סופיות: 004 , 005.

4- תכנית בחינת הבגרות לשאלון 006.

5- עקרונות הבחינה לפי התכנית החדשה במתמטיקה.

6- משפטים בגיאומטריה (ערבית).

7- עצות חשובות במתמטיקה-טעויות נפוצות (ערבית).

8- עצות חשובות לפתרון שאלות בגיאומטריה - שאלונים 804+806 (ערבית).

9- שיטה לזכירת נוסחאות מעבר טריגונומטריות (ערבית).

10- זהויות טריגונומטריות.

11- מספרים מרוכבים.

12- פירוט תוכנית ההוראה בכיתה י' עבור שאלוני 4 או 5 יחל – תוכנית הניסוי.

13- פתרון משוואות טריגונומטריות.

14- טרנספורמציות בביטויים אלגבריים ושינוי צורת הגרף- הזזה, שיקוף..

כדי לצפות בעוד חומרי עזר לחץ התקדם  \