מתמטיקה אחלה
http://laugh-fun.com

   

מאמרים 1

 מאמרים 1      מאמרים 2      מאמרים 3     

1- מאמר על  המעגל.
     במאמר הסבר והגדרות בסיסיות למושגים של מעגל , עיגול , גזרה וכו'.. ביחד עם
      מבט על נוסחאות קשורות.

2- מאמר על תורת המספרים.
     במאמר היבטים שונים על תורת המספרים והיסטוריה קצרה של הנושא.

3- מאמר על ההיסטוריה של המתמטיקה.
     במאמר הסבר על התפתחות המתמטיקה החל  מהסינים , יוונים , מצרים , ערבים ..

4- מאמר על אינדוקציה מתמטית- הקדמה והיסטוריה.
     במאמר הסבר על נושא האינדוקציה המתמטית מבחינה היסטורית, וגם על העקרון
      הלוגי העומד מאחוריה.

5- מאמר על פתרון משוואות ריבועיות - (באנגלית).
     במאמר הסבר על דרכי פתרון של משוואות ריבועיות , הכוונה כאן היא לחשוף אותך
      לשפה הפשוטה של האנגלית המדעית..

6- מאמר על פתרון משוואה ממעלה שלישית.
     במאמר הסבר על דרכי פתרון של משוואות ממעלה שלישית.

7- מאמר על  הוכחות מפורסמות למשפט פיתגורס .
     במאמר הצגה של כמה דרכים מיני רבות להוכחת משפט פיתגורס המפורסם..כדי לקרוא יותר מאמרים לחץ התקדם  \