מתמטיקה אחלה
http://laugh-fun.com

   * רשום כל פונקציה שתרצה ולחץ על  Enter  או Draw.. אתה יכול לצייר יותר
   מפונקציה אחת. ציית לכללי כתיבת ביטויים אלגבריים נכונים , השתמש בסוגריים
   כאשר נחוץ.

- לעזרה לחץ על Examples למעלה..

- אם לא רואים לחצני שליטה מצד ימין של חלון הגרף , אז שנה/הגדל את רמת גודל התצוגה.

חזרה לדף כלימטיקה..