מתמטיקה אחלה
http://laugh-fun.com

   

נושאים 1

 


 

* כאן אנו מציגים קורס שלם בחשבון דפרנציאלי (בתודה למלמן) אשר חלקו שייך לתוכנית
   הלימודים, וחלקו האחר ציינו באותם מקומות שאינם שייכים..תיהנו..

 

1- הקדמה לחוברת ומבוא לנושא חשבון דיפרנציאלי.
  

2- משתנים ופונקציות.
  

3- גבולות.
  

4- הנגזרת.

5- פונקציה הפוכה (אינו שייך לתוכנית הלימודים).
  

6- פונקציה סתומה (שייך אך פחות חשוב).
  

7- משיק ונורמל.
  

8- זוית חיתוך בין שתי פונקציות (פחות חשוב).
  

9- מקסימום ומינימום.
  

10- נקודות פיתול.
  

11- גזירה של פונקציות טריגונומטריות.
  

12- פונקציה טריגונומטרית הפוכה (אינו שייך לתוכנית הלימודים).
  

13- קשת ועקמומיות (אינו שייך לתוכנית הלימודים).
  

14- קואורדינטות קוטביות (אינו שייך לתוכנית הלימודים).
  

15- פונקציות לא מוגדרות- נקודות סינגולריות.
  

16- חקירת פונקציות - פונקציה סימטרית - אסימפטוטות.
  

 

* כדי לחזור לנושאים 1 לחץ כאן.