מתמטיקה אחלה
http://laugh-fun.com

   

נושאים 1

 

 

1- נוסחאות לוגריתמים.
  

2- תכונות הפונקציה המעריכית והלוגריתמית.
  

3- שאלה בפונקציה מעריכית/לוגריתמית.
  

4- עוד שאלה בפונקציה מעריכית/לוגריתמית.
  

5- שתי שאלות בפונקציה מעריכית/לוגריתמית.
  

6- עוד שתי שאלות בפונקציה מעריכית/לוגריתמית.
  

7- תרגול נוסף בפונקציה מעריכית/לוגריתמית.
  

8- שאלת אקסטרה בפונקציה מעריכית/לוגריתמית.
  

9- שאלה בפונקציה מעריכית/לוגריתמית-שילוב עם דעיכה.
  

10- עוד שאלה בפונקציה מעריכית/לוגריתמית-שילוב עם דעיכה.
  

11- שאלה בפונקציה מעריכית/לוגריתמית-פתרון משוואה מעריכית.
  

12- שאלות נוספות בפונקציה מעריכית/לוגריתמית.
  

* כדי לחזור לנושאים 1 לחץ כאן.