מתמטיקה אחלה
http://laugh-fun.com

   

נושאים 1

 

 

1- משפטים בגיאומטריה (ערבית).
  

2- עצות חשובות לפתרון שאלות בגיאומטריה - שאלון 005 (ערבית).
  

3- מושגים בסיסיים , הגדרות ומשפטים במעגל ודמיון משולשים.
  

4- נוסחאות שטחים של צורות גיאומטריות.
  

5- סיכום משפטים בגיאומטריה.
  

6- רשימת משפטים בגאומטריה שניתן לצטט בבחינות הבגרות ללא הוכחה.
  

7- שאלה בגיאומטריה.
  

8- עוד שאלה בגיאומטריה.
  

9- שתי שאלות בגיאומטריה.
  

10- עוד שתי שאלות בגיאומטריה.
  

11- שאלה נוספת בגיאומטריה.
  

12- תרגול נוסף בגיאומטריה.
  

13- שלוש שאלות בגיאומטריה.
  

14- עוד שלוש שאלות בגיאומטריה.
  

15- ארבע שאלות בגיאומטריה.
  

16- חמש שאלות בגיאומטריה.
  

17- עוד חמש שאלות בגיאומטריה.
  

18- מרתון שאלות בגיאומטריה - 19 שאלות - ללא פתרונות.
  

19- הוכחה נחמדה למשפט חוצה הזווית בעזרת שטחים.
  

20- שאלות במעגל - 12 שאלות בדרגות קושי שונות - ללא פתרונות.
  

21- משפט תלס וטענות נוספות...
  

* כדי לחזור לנושאים 1 לחץ כאן.