מתמטיקה אחלה
http://laugh-fun.com

   

נושאים 1

 


 

1- משוואה ריבועית ואי שוויון ריבועי - תרגילים ללא פתרונות.
  

2- פתרון אי שוויונים-דוגמאות והסברים.
  

3- שאלה באי שוויונים.
  

4- עוד שאלה באי שוויונים.
  

5- שתי שאלות באי שוויונים.
  

6- תרגול נוסף באי שוויונים.
  

7- חקירת משוואה ריבועית + וייטה - 16 שאלות עם תשובות סופיות בלבד.
  


* כדי לחזור לנושאים 1 לחץ כאן.