מתמטיקה אחלה
http://laugh-fun.com

   

נושאים 1

 


 

1- שאלה בהסתברות קלאסית.
  

2- עוד שאלה בהסתברות .
  

3- שתי שאלות בהסתברות קלאסית.
  

4- עוד שתי שאלות בהסתברות.
  

5- שלוש שאלות בהסתברות.
  

6- עוד שלוש שאלות בהסתברות.
  

7- תרגול נוסף בהסתברות .
  


* כדי לחזור לנושאים 1 לחץ כאן.