מתמטיקה אחלה
http://laugh-fun.com

   

נושאים 1

 


 

1- סדרה חשבונית-הסבר ודוגמא.
  

2- שאלה בסדרות.
  

3- עוד שאלה בסדרות.
  

4- שתי שאלות בסדרות.
  

5- עוד שתי שאלות בסדרות.
  

6- שלוש שאלות בסדרות.
  

7- עוד שלוש שאלות בסדרות.
  

8- תרגול נוסף בסדרות.
  


* כדי לחזור לנושאים 1 לחץ כאן.