מתמטיקה אחלה
http://laugh-fun.com

   

מאגר בחינות בגרות במתמטיקה 2

מאגר 1   מאגר 2

בחינות הבגרות במתמטיקה בישראל בשנים האחרונות

3 יחידות לימוד

התוכנית החדשה (תוכנית הניסוי)

שאלון ראשון: תש"ע מועד א'. תשס"ט מועד א', מועד ב',  מועד חורף.    תשס"ח: מועד א',  מועד ב'.

שאלון שני: תש"ע מועד א'. תשס"ט  מועד א', מועד ב',  מועד חורף.    תשס"ח: מועד א',  מועד ב'.

שאלון שלישי: תש"ע מועד א'. תשס"ט מועד א', מועד ב', מועד חורף.

 

תוכנית הצבירה

שאלון ראשון : תש"ע מועד א'. תשס"ט מועד א', מועד ב', מועד חורף.  תשס"ח מועד א', מועד ב', מועד חורף.  תשס"ז מועד א', מועד ב'.

שאלון שני:     תש"ע מועד א'. תשס"ט מועד א', מועד ב', מודל חורף.  תשס"ח מועד א', מועד ב', מועד חורף.  תשס"ז מועד א', מועד ב'..

שאלון שלישי: תש"ע מועד א'. תשס"ט מועד א', מועד ב', מודל חורף.  תשס"ח מועד א', מועד ב', מועד חורף.  תשס"ז מועד א', מועד ב'.

 

4 יחידות לימוד

התוכנית החדשה (תוכנית הניסוי)

שאלון ראשון: תש"ע מועד א'.  תשסט מועד א', מועד ב'.

שאלון שני: תש"ע מועד א'.

 

תוכנית הצבירה

שאלון ראשון: זהה לשאלון השלישי של 3 יחידות לימוד.

שאלון שני  תש"ע מועד א', מועד חורף. תשס"ט מועד א', מועד ב',  מועד חורף.  תשס"ח  מועד א',  מועד ב',  מועד חורף.  תשס"ז  מועד א', מועד ב'.

שאלון שלישי: תש"ע מועד א'. תשס"ט מועד א', מועד ב,  מועד חורף.  תשס"ח  מועד א',  מועד ב',  מועד חורף.  תשס"ז  מועד א',  מועד ב'.

 

5 יחידות לימוד

התוכנית החדשה (תוכנית הניסוי)

שאלון ראשון: תש"ע מועד א', מועד חורף. תשסט  מועד א',  מועד ב'.

שאלון שני:    תש"ע מועד א'. תשסט  מועד א',  מועד ב'.

 

תוכנית הצבירה

שאלון ראשון: זהה לשאלון השלישי של 4 יחידות לימוד.

שאלון שני:     תש"ע מועד א'. תשס"ט  מועד א',  מועד ב',  מועד חורף.  תשס"ח  מועד א',  מועד ב',  מועד חורף.  תשס"ז  מועד א',  מועד ב'.

שאלון שלישי: תש"ע מועד א'. תשס"ט   מועד א',  מועד ב'. מועד חורף.  תשס"ח   מועד א',  מועד ב',  מועד חורף.  תשס"ז  מועד א',  מועד ב'.


לחזרה לחומרי עזר 1 לחץ  חזור  [