מתמטיקה אחלה
http://laugh-fun.com

   





* להתחלת המשחק לחץ בתוך המסגרת ולאחר מכן לחץ פעמיים על מקש הרווח..לנווט
  השתמש בחצים.

* להוראות המשחק לחץ על  instructions.

חזרה לדף המשחקים..