מתמטיקה אחלה
http://laugh-fun.com

   

נושאים 1

 

 

1- חזרה על החומר של חקירת פונקציה לשאלון006 -חלק א.
  

2- חזרה על החומר של חקירת פונקציה לשאלון 006 חלק ב.

3- הגדרת מושגים בסיסיים בחקירת פונקציות.

4- מציאת משיק ונורמל.

5- כללי גזירה.

6- תרגיל בחקירת פונקציה רציונאלית.

7- אסימפטוטות.

8- שאלה בחקירת פונקציות.

9- עוד שאלה בחקירת פונקציות.

10- תרגיל בחקירת פונקצית שורש.

11- תרגיל בחקירת פונקציה רציונאלית.

12- עוד תרגיל בחקירת פונקצית שורש.

 

* כדי לחזור לנושאים 1 לחץ כאן.