מתמטיקה אחלה
http://laugh-fun.com

   

חומרי עזר 3

 חומרי עזר 1      חומרי עזר 2      חומרי עזר 3      חומרי עזר 4      חומרי עזר 5

29- דוגמא 1 לשאלון 35805.

30- דוגמא 2 לשאלון 35805.

31- דוגמא 3 לשאלון 35805.

32- דוגמא 1 לשאלון 35806.

33- דוגמא 2 לשאלון 35806.

34- דוגמא 3 לשאלון 35806.

35- דוגמא 1 לשאלון 35807.

36- דוגמא 2 לשאלון 35807.

37- דוגמא 3 לשאלון 35807.

38- רשימת משפטים בגאומטריה שניתן לצטט בבחינות הבגרות ללא הוכחה.

39- שינוי שאלוני בחינות הבגרות במתמטיקה - חוזר מנכ"ל.

40- ריכוז של רשימת הנושאים שאינם כלולים בשאלוני הבגרות של 3 י"ל- תוכנית הניסוי.

41- תוכנית ההוראה במתמטיקה עבור תלמידי 4 יח"ל בחט"ע -תוכנית הניסוי- החל משנה"ל תשע"א.

42- תוכנית ההוראה במתמטיקה עבור תלמידי 5 יח"ל בחט"ע -תוכנית הניסוי- החל משנה"ל תשע"א.

להתקדמות לחומרי עזר הבאים לחץ  התקדם Zלחזרה לקודמים לחץ  חזור  [