מתמטיקה אחלה
http://laugh-fun.com

   

חומרי עזר 4

 חומרי עזר 1      חומרי עזר 2      חומרי עזר 3      חומרי עזר 4      חומרי עזר 5

43- תוכנית ההוראה במתמטיקה עבור תלמידי 3 יח"ל בחט"ע -תוכנית הניסוי- החל משנה"ל תשע"א.

44- הבהרות (של פייכנפלד) לתוכניות הצמצום של 4 ו- 5 יח"ל - תוכנית הניסוי.

45- עדכון חשוב בנושא התפלגות נורמלית ל- 3 יח"ל - החל משנה"ל התשע"א.

46- שאלות בהסתברות פשוטה וגם בהסתברות מותנית/לאו דווקא ברמת תיכון - מצורפות תשובות
      סופיות.

47- שאלות בהסתברות בינומית וגם בהתפלגות נורמלית/לאו דווקא ברמת תיכון - מצורפות תשובות
      סופיות.

48- נוסחאון חדש לתלמידי 3 יח"ל (עברית)-שיטת הניסוי החדשה-החל ממועד קיץ תשע"א (2011).

49- נוסחאון חדש לתלמידי 4 יח"ל (עברית)-שיטת הניסוי החדשה-החל ממועד קיץ תשע"א (2011).

50- נוסחאון חדש לתלמידי 5 יח"ל (עברית)-שיטת הניסוי החדשה-החל ממועד קיץ תשע"א (2011).

51- נוסחאון מותאם חדש לתלמידי 3 יח"ל (עברית)-שיטת הניסוי החדשה-החל ממועד קיץ תשע"א
     2011).

52- נוסחאון מותאם חדש לתלמידי 4 יח"ל (עברית)-שיטת הניסוי החדשה-החל ממועד קיץ תשע"א
     2011).

53- נוסחאון מותאם חדש לתלמידי 5 יח"ל (עברית)-שיטת הניסוי החדשה-החל ממועד קיץ תשע"א
     2011).

54- שתי הודעות חשובות ממר דוד פייכנפילד: שידור התוכנית "מורה פרטי" בערוץ 1 לקראת
      מועד חורף 2011, ושימוש בגרף הפעמון בבחינות הבגרות בשאלוני 35002 ו- 35802 .

55- דוגמאות לסעיפי מדרגה באחזור מידע שעשויים להופיע בשאלוני 3 יח"ל .

להתקדמות לחומרי עזר הבאים לחץ  התקדם Zלחזרה לקודמים לחץ  חזור  [