מתמטיקה אחלה
http://laugh-fun.com

   

חומרי עזר 5

 חומרי עזר 1      חומרי עזר 2      חומרי עזר 3      חומרי עזר 4      חומרי עזר 5

56- חוזר מפמ"ר - התשע"א מרץ 2011  .

57- נוסחאונים חדשים בערבית -לפי שיטת הניסוי החדשה- החל ממועד קיץ תשע"א (2011) : 3 יח"ל ,
       4 יח"ל , 5 יח"ל.

58- המאגר החדש של שאלון 801 (בעברית): מבוא , משוואות, גרפים של ישרים ופרבולות ,
       שינוי נושא נוסחה , בעיות מילוליות , קריאת גרפים ובניית גרפים , גיאומטריה אנליטית ,
       סדרות , סטטיסטיקה והסתברות, טריגונומטריה .

59- הצירופים האפשריים של שאלוני מתמטיקה משתי תוכניות הלימודים שפורסמו באתר של אגף
      הבחינות של משרד החינוך.

60- חוזר מפמ"ר חדש- התשע"ב אוקטובר 2011  .

61- עקרונות מנחים ומובילים בבדיקת בחינות בגרות.

62- המאגר החדש של שאלון 801 (בערבית) בפורמט קבצי וורד.

63- איגרת למורי המתמטיקה בחטיבה העליונה הכוללת תזכורות ודגשים לקראת הפעלת תוכנית
      ההיבחנות השנה.

64- רצף במתמטיקה במעבר מכיתה ט' לכיתה י'.

65- נייר עמדה בנושא הוראת הגיאומטריה - גובש בעקבות יום עיון שהתקיים באוניברסיטת חיפה (מרץ
     2012)
.

66- הבהרות לשאלוני ההיבחנות החדשה - לקראת בחינות קיץ תשע"ב.

67- מאגר השאלות החדש של שאלון 802 - גרסה סופית - תקף החל מקיץ תשע"ג.

 

לחזרה לחומרי עזר הקודמים לחץ  חזור  [