מתמטיקה אחלה
http://laugh-fun.com

   

נושאים 1

 

 

1- כפל מקוצר ופישוט תבניות - תרגילים ללא פתרונות.
  

2- משוואות ואי שוויונים – בחינת דרכי פתרון.
  

3- פתרון משוואות.
  

4- הוכחת נוסחת השורשים.
  

5- אופן קבלת נוסחת קודקוד הפרבולה.
  

6- שאלה במשוואות.
  

7- עוד שאלה במשוואות.
  

8- שתי שאלות במשוואות.
  

9- עוד שתי שאלות במשוואות.
  

10- תרגול נוסף במשוואות.
  


* כדי לחזור לנושאים 1 לחץ כאן.